Jste zde

Laboratoř vnitřního prostředí

Laboratoř se zaměřuje na rozvoj problematiky vnitřního prostředí se zaměřením na tepelnou pohodu, kvalitu vzduchu a osvětlení v budovách.

V klimatické dvojkabině se provádí experimenty sloužící k analýze prostředí při různých zařízeních pro vytápění, chlazení a větrání. Cílem je zlepšit vlastnosti těchto zařízení pro zvýšení kvality prostředí při zlepšení využití energie.

Klimatická dvojkabina je řešena jako dvě k sobě přiléhající shodné místnosti, každá o rozměrech 4,4 × 3,1 m a výšce 2,85 m a je umístěná do řízeného okolního prostředí s rozsahem teplot od -15 °C do +35 °C.

Více informací:

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
+420 778 403 299
klimaticka [dot] dvojkabina [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Laboratorní analýza tepelně vlhkostních podmínek vnitřního prostředí a jeho vnímání člověkem.
 • Laboratorní analýza proudění tekutin metodou částicové laserové anemometrie.
 • Komplexní analýza kvality vnitřního prostředí v reálných provozech (tepelná pohoda, kvalita vzduchu, osvětlení, akustika) a vyhodnocením subjektivního vnímání prostředí uživateli.
 • Optimalizace provozních parametrů zařízení pro zajištění vnitřního prostředí.
 • Vývoj a testování nových zařízení pro vytápění, chlazení a větrání budov.
 • Energetická optimalizace systémů technických zařízení budov pro dosažení požadované  kvality vnitřního prostředí při minimální spotřebě energie.
 • Energetická náročnost budov v legislativních souvislostech.

.

Kompetence našeho týmu

K naplnění hlavních aktivit naší laboratoře využíváme kompetence v oblasti experimentální činnosti i počítačových simulací, které pro dosažení cíle dokážeme vhodně kombinovat.

Experimentální činnost

 • Vývoj, analýza a optimalizace prvků technických systémů pro vytápění, chlazení a vzduchotechniku ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a snížení energetické náročnosti provozu.
 • Analýza a hodnocení tepelné pohody podle ČSN EN ISO 7730 a pomocí pokročilého tepelného modelu člověka s doporučením na zvýšení kvality tepelné pohody.
 • Analýza a hodnocení kvality vzduchu, analýza příčin zhoršené kvality a hledání řešení k jejímu  zvýšení.
 • Komplexní analýza a hodnocení denního i umělého osvětlení včetně zrakové pohody a biologických potřeb člověka (Platforma pro zdravé osvětlování).
 • Hodnocení provozu čistých prostor podle ČSN EN ISO 14644-1 a doporučení z hlediska úspor energie.
 • Analýzy proudění vzduchu pomocí částicové anemometrie PIV (particle image velocimetry) pro optimalizaci proudění vzduchu v místnosti i v okolí zařízení TZB.
 • Dlouhodobá měření vnitřního prostředí  a vyhodnocení dat s důrazem na jednoduchou interpretaci celkového stavu vnitřního prostředí.

Akreditované zkoušky

 • ČSN EN 1886 -Větrání budov, Potrubní prvky, Mechanické vlastnosti.
 • ČSN EN 308 - Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla.

Počítačová simulace

 • Modelovávání budov a energetických systémů budov včetně obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím simulačních software (TRNSYS, Esp-r).
 • Energetické hodnocení a optimalizace technického řešení budov z hlediska legislativních požadavků na energetickou náročnost budov a na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).
 • Simulace proudění tekutin pomocí nástrojů CFD (ANSYS Fluent).
 • Řešení obecných fyzikálních problémů v TZB, jeho řízení a detekce chyb metodou AFDD (program Matlab).
 • Vizualizace a řízení procesů a technologií (program LabView).
 • Podpora návrhu technických systémů budov.
 • Návrhy a analýza osvětlení.

Nejzajímavější přístrojové vybavení

 • Tepelný model člověka – (thermal manikin) model lidského těla simulující jeho odezvu na obklopující tepelné prostředí.
 • Částicová laserová anemometrie – (PIV - particle image velocimetry) systém pro analýzu proudění vzduchu v místnosti na základě snímání pohybu částic nesených vzduchem.
 • IEQ měřící sestava - Kompletní přístrojové vybavení pro měření kvality vnitřního prostředí v reálných provozech.

V našich aktivitách spolupracujeme s Katedrou technických zařízení budov fakulty stavební ČVUT v Praze.

Kontakty