Jste zde

Laboratoř tepelných čerpadel

O laboratoři

Laboratoř je vybavena dvojitým boxem pro zkoušení tepelných čerpadel v rozsahu tepelných výkonů od 3 do 50 kW. Umožňuje zkoušení tepelných čerpadel země-voda, voda-voda a vzduch-voda, případně zkoušení specifických zařízení s chladicím oběhem. Pro inspekce chladicích zařízení v reálném provozu je k dispozici analyzátor ClimaCheck.

Více informací:

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
+420 724 324 445
tomas [dot] straka [at] cvut [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Měření elektrických a tepelných parametrů tepelných čerpadel a chladicích zařízení v souladu s normovými postupy

 • Zkoušení netradičních uspořádání tepelných čerpadel a chladicích zařízení

 • Výzkum v oblasti zlepšování účinnosti tepelných čerpadel a chladicích zařízení

 • Detailní matematické modelování tepelných čerpadel a jejich integrace do tepelných soustav

 • Vývoj tepelných čerpadel jako prvků rozvoje decentralizované energetiky (nová chladiva, pokročilé oběhy)

 • Detailní inspekce chladicího zařízení v místě provozu analyzátorem ClimaCheck

 • Energeticko-ekonomická optimalizace chladicích zařízení z pohledu jejich celoročního provozu

Přístrojové vybavení

 • Víceúčelová klimatická komora (zkušební box) se dvěma oddělenými prostory

 • Vnitřní box (3,5 × 3,0 × 2,6 m) s dvojitou stěnou pro udržení extrémních klimatických podmínek: –20 °C / +30 °C

 • Vnější box (2,8 × 4,1 × 3,5 m) s možností spojení s vnitřním boxem

 • Dva oddělené měřicí okruhy pro testování tepelných čerpadel země-voda, voda-voda a vzduch-voda s tepelnými výkony 3 až 15 kW a 13 až 50 kW

 • Přenosný analyzátor tepelných čerpadel a chladicích zařízení ClimaCheck pro kontrolu funkce a výkonnosti v provozu