Jste zde

Laboratoř stavební tepelné techniky

Hlavní aktivita laboratoře

 • Měření a počítačové simulace tepelně-vlhkostního a mikrobiologického chování stavebních materiálů, konstrukcí i celých budov

Více informací:

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.
+420 778 411 622
tepelna [dot] technika [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Velká klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem 3,0 x 3,0 x 0,6 m, teplotní rozsah -20 °C až +80 °C)

 • Malá klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem až 1,0 × 1,0 × 0,6 m, teplotní rozsah -45 °C až +180 °C)

 • Klimatická fasáda s kontrolovaným vnitřním prostředím a monitorovanými poli se vzorky vystavenými přirozeným povětrnostním vlivům

 • Vybavení pro měření tepelně-vlhkostních vlastností stavebních materiálů (Heat Flow Meter, exsikátory, vývěva, přesné váhy, sušárny, atd.)

 • Záznamové ústředny a snímače pro měření teplot, relativních vlhkostí, hustoty tepelného toku, hmotnostní vlhkosti dřeva, slunečního ozáření a rychlosti větru, IČ kamera s vysokým rozlišením

Prováděná měření a hodnocení

 • Akreditovaná měření
  Stanovení tepelného odporu měřidlem tepelného toku (ČSN EN 12667), stanovení prostupu vodní páry (ČSN EN ISO 12572), stanovení vlhkosti sušením (ČSN EN ISO 12570)

 • Další měření
  Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností, nasákavosti, otevřené pórovitosti, objemové hmotnosti v suchém stavu

 • Diagnostika staveb
  In-situ měření a analýza tepelně-vlhkostních problémů staveb

 • Počítačové simulace
  Simulace přenosu tepla a vlhkosti, simulace mikrobiologických rizik, optimalizace návrhu stavebních konstrukcí i celých budov, simulace letního provozu a rizika letního přehřívání, návrh a podrobné posouzení pevných stínicích prvků

 

Kontakty