Jste zde

Laboratoř pokročilých biomateriálů

Laboratoř pokročilých biomateriálů slouží k přípravě nanovlákenných materiálů pomocí elektrostatického a centrifugačního zvlákňování, mikročástic pomocí kryogenního mletí a ultrazvukové atomizace a k přípravě lipozomů.
Nabízí i další špičkové technologie, které slouží k charakterizaci fyzikálně-chemických vlastností farmakologických a biologických materiálů.

Laboratoř nabízí akreditované zkoušky

 • zjištění strukturní povrchové morfologie nanovláken metodou skenovací elektronové mikroskopie

 • stanovení glyoxalu fotometrickou metodou

Více informací:

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
+420 257 296 350
+420 608 979 660
biomaterialy [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Vývoj nosičů na bázi nanovláken, polymerních pěn, hydrogelů a jejich kompozitů
  pro biomedicínské a technické účely

 • Aplikace z polymerů pro technické a biomedicínské účely

 • Charakterizace i výroba inteligentních mikro i nano potahů a systémů

 • Nanovlákenné vrstvení s tepelně-akustickými izolačními vlastnostmi

 • Příprava kompozitních nosičů a zdravotnických prostředků pro tkáňové inženýrství

Přístrojové vybavení

 • Termoemisní rastrovací elektronový mikroskop VEGA 3 SBU

 • Lyofilizátor BenchTop Pro XL 8L od firmy SP Scientific

 • MultiSpin STS 1402

 • Forcespinner Cyclone™ L-1000M/D od firmy Fiberio

 • Laserová difrakce MASTERSIZER 3000 od firmy Malvern s Hydro MV
  nízkoobjemovou dispergační automatizovanou jednotkou

 

Kontakty