Jste zde

Laboratoř personalizované telemedicíny

Vývoj telemedicínských technologií v reálném prostředí bytu

Laboratoř typu „Living lab“ spojuje vědce, lékaře, výrobce a samotné uživatele asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth. Tedy odborníky z oblasti vývoje HW a SW, telemedicíny a domácí péče. Samotná laboratoř je bezbariérovou garsoniérou, v níž je možné otestovat vyvíjené technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožnuje plnou interakci s bytem.

Více informací:

Ing. Karel Hána, Ph.D.
+420 224 358 425
Ing.Vít Janovský
+420 224 356 734
plt [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Vývoj HW a SW nástrojů personalizované telemedicíny

 • Usability lab - testovaní a hodnocení použitelnosti nejen zdravotnických prostředků v domácím prostředí

 • Living lab – získávání hodnot z testovacího provozu v reálném prostředí bytu

 • Podpora spolupráce mezi vědci, lékaři, komerční sférou a samotnými uživateli asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth za účelem edukace a tvorby nových témat mezioborové spolupráce

 • Spolupráce s průmyslovými partnery na vývoji nových technologií

 • Spolupráce se zahraničními partnery na realizaci výzkumu nejen v rámci výzev H2020

Kompetence našeho týmu

 • Vývoj HW nástrojů asistivních technologií (senzory, IoT systémy)
 • Vývoj SW nástrojů asistivních technologií (databáze, integrace, uživatelské aplikace)
 • Konzultace v oblasti aplikací a vývoje systémů inteligentního bydlení se zaměřením na aplikace asistivních technologií
 • Spolupráce při implementaci (od strategie po pilotní provoz) ICT technologií ve zdravotně sociální oblasti v kontextu Smart City
 • HTA analýzy (Health Technology Assessment)
 • Testování a hodnocení asistivních technologií v reálném prostředí simulovaného bytu ve spolupráci s cílovou skupinou

Přístrojové vybavení

 • Laboratoř typu Living lab – moderně vybavená garsoniéra

 • Inteligentní systém řízení a ovládání domu Foxtrot

 • Systém pro mobilní monitoring fyziologických parametrů člověka

 • Elektricky polohovatelné lůžko pro domácí péči

 • Vybavení pro vývoj HW i SW

 • Nástroje pro testování a hodnocení přínosu asistivních technologií

 • Nainstalované novinky v oblasti Smart Home

 

 

Kontakty