Jste zde

Laboratoř kompozitních konstrukcí

Hlavní aktivity laboratoře

Laboratoř kompozitních konstrukcí se zaměřuje na návrh a vývoj konstrukcí a konstrukčních prvků z pokročilých materiálů na bázi cementu:

 • Konstrukce a konstrukční prvky z vysokohodnotných betonů (UHPC) nevyztužených nebo vyztužených různými typy vláken
 • Konstrukční prvky z UHPC za použití textilních (TRC) výztuží
 • Konstrukce a konstrukční prvky z materiálů využívajících odpadní materiály ze stavebních a demoličních odpadů

Více informací:

tereza [dot] pavlu [at] cvut [dot] cz (Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.)
kompozit [dot] laborator [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Elektromagnetická prosévačka, pyknometry, sušárna (zkoušky kameniva do betonu)
 • Automatický Vicatův přístroj, kalorimetr, tlakový hrnec (zkoušky čerstvého betonu)
 • Žlaby s datalogerem na zkoušení smrštění betonu
 • Lis na zkoušení pevností v tlaku, tahu za ohybu a modulů pružnosti (zkoušky mechanických a deformačních vlastností)
 • Mrazicí zařízení na zkoušení kameniva a cementových kompozitů a jejich odolnosti vůči zmrazování a chemickým rozmrazovacím látkám

Prováděná měření a hodnocení

V laboratoři je možné ověřit:

 • Vlastnosti kameniva do betonu včetně recyklátů
 • Vlastnosti čerstvého betonu
 • Vlastnosti ztvrdlého betonu – mechanické a deformační

 

Kontakty