Jste zde

Laboratoř hydrometeorologie & hydropedologie

Hlavní aktivity laboratoře

Laboratoř se zaměřuje na zlepšení popisu hydrologických procesů v prvcích městské zelené infrastruktury:

 • Zajišťuje měření fyzikál­ních a hydraulických vlastností půd, které jsou součástí staveb či městského prostředí.
 • Ověřuje možnosti využití recyklovaných materiálů při výstavbě zelených střech a jiných prvků zelené infrastruktury.
 • Provádí podrobný hydrometeorologický monitoring na třech stabilních stanicích na UCEEB a na jedné mobilní stanici.

Více informací:

doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
hydrometeo [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Decagon WP4C (retenční schopnost pórovitých materiálů v oblasti nízkých vlhkostí)

 • Podtlakový aparát (retenční čára v blízkosti nasycení)

 • Reflektometr TDR100 (půdní vlhkost)

 • Meteostanice (2 pozemní, 1 na střeše budovy UCEEB ČVUT v Praze a 1 mobilní)

 • Zkušební plochy (2 oplocené plochy v areálu a střešní plochy UCEEB ČVUT v Praze)

 • Dva experimentální vsakovací průlehy (dešťové zahrady) s měřením vodní bilance

Prováděná měření a hodnocení

 • Měření retenčních charakteristik, propustnosti a hydraulické vodivosti porézních antropogenních a přírodních materiálů
 • Měření hydrometeorologických veličin (teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, tlak vzduchu, srážková intenzita/úhrn, solární radiace, půdní vlhkost)
 • Posouzení strukturálních změn antropogenních půdních systémů v čase

Kontakty