Jste zde

Laboratoř elektronové mikroskopie a mikroanalýzy

Detailní micro / nano analýza
různých typů materiálů

Laboratoř elektronové mikroskopie a mikroanalýzy disponuje kompletním vybavením pro přípravu vzorků jak pro elektronovou tak pro optickou mikroskopii.
Laboratoř je zaměřena na zkoumání topologie, morfologie, chemické, strukturní a fázové složení materiálů popř. určení jejich krystalové orientace. Probíhá zde řada vědecko-výzkumných aktivit v rámci spolupráce s akademickou obcí a průmyslem.

Více informací:

Ing. Petr Svora, Ph.D.
+420 224 354 758
mikroskop [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Kompletní materiálová analýza – stanovení morfologie povrchu, morfologie částic, chemického složení a určení krystalové struktury materiálů

 • Příprava vzorků pro optickou a elektronovou mikroskopii (transmisní i rastrovací)

 • Kvalitativní a kvantitativní analýza chemického složení vzorků pomocí rentgenové mikroanalýzy (EDS/WDS)

 • Stanovení fázového složení materiálů a struktury, krystalové orientace a fázového složení materiálů pomocí EBSD

 • Zhotovení 3D mikrofotografií na optickém mikroskopu

 • Měření na polarizačním mikroskopu v procházejícím i odraženém světle

Přístrojové vybavení

Elektronová mikroskopie:

 • Rastrovací elektronový mikroskop se Schottkyho katodou FEG SEM Merlin
 • Energiově-disperzní spektrometr (EDS)
 • Vlnově-disperzní spektrometr (WDS)
 • Difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD)
 • Skenovací transmisní detektor (STEM)

Světelná mikroskopie:

 • Mikroskop s transfokátorem a možností 3D zobrazení
 • Polarizační mikroskop

Kompletní vybavení pro přípravu vzorků:

 • Přesná dělící pila, lapovací stroj, automatická metalografická bruska, vakuová komora pro odplynění vzorků, elektrolytická leštička,
 • Iontová leštička
 • Přístroj na nanášení tenkých vrstev (uhlík, zlato)

Kontakty