Jste zde

Informace o zpracování osobních údajů

Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov (dále jen UCEEB) v rámci svých aktivit zpracovává osobní údaje zaměstnanců, studentů, obchodních a projektových partnerů a hostů UCEEB. UCEEB zpracovává jen přesné osobní údaje, které získal v souladu s nařízením Evropského parlamentu č.2016/679 (dále jen GDPR), přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. Osobní údaje získává UCEEB přímo od subjektu údajů, z databází ČVUT, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Dostupnost informací

Základní informace o  ochraně osobních údajů jsem v elektronické podobě uloženy na těchto stránkách. Informace o účelech a rozsahu zpracování osobních údajů v listinné podobě jsou uloženy (od 25.5.2018) na recepci UCEEB, Třinecká 1024, Buštěhrad.

Rozsah zpracování osobních údajů

1) Oblast  personální

  • Účely: Nábor nových zaměstnanců, Vznik pracovněprávního vztahu, Adaptační proces, Agendy spojené s pracovním poměrem, Ukončení pracovního poměru
  • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, informace o zdravotním pojištění, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, email, telefon, trestní bezúhonnost, číslo bankovního účtu, interní username a osobní číslo
  • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, provozovatelé informačních systémů ČVUT

2) Oblast pracovně-právní

  • Účely: Zdravotní prohlídka, BOZP a PO, Mzdová agenda, Úraz a nemoc z povolání, Propagace UCEEB, Výuková činnost a semináře, Veřejné zakázky-objednávky-fakturace, Odpisy, Archivace a skartace, Podání a řešení projektů, Autodoprava, Využití vlastního vozidla
  • Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní způsobilost, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, fotografie, informace o zdravotním pojištění, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, email, telefon, trestní bezúhonnost, číslo bankovního účtu, doplňkové údaje potřebné pro daňové přiznání, interní username, SPZ vlastního auta, lokační údaje u pracovních cest
  • Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, smluvní pojišťovna, banka, poskytovatel pracovně-lékařských služeb, externí školitelé, grantové agentury, smluvní projektoví partneři, provozovatelé informačních systémů ČVUT

3) Oblast ICT

  • Účely: Provoz kamerového systému, Provoz ACS systému, Monitoring základních služeb, Logování přístupu ke sdíleným službám, LDAP-služby
  • Maximální rozsah osobních údajů*: jméno, příjmení, MAC, IP resp. IPv6, fotografie z bezpečnostních kamer, číslo evidované ACS-karty/čipu, username, email, příslušnost k výzkumné skupině
  • Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti, servisní firma pro kamerový systém a systém ACS

  * … Uvedený výčet je maximální možný, běžný rozsah je omezen jen na zpracování potřebných osobních údajů pro daný účel a konkrétní subjekt údajů

Práva subjektů osobních údajů

 Subjekt osobních údajů má právo na informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, má právo na námitku proti zpracování, právo na omezené zpracování a právo na výmaz osobních údajů (pokud jejich další zpracování není vyžadováno jiným nadřazeným předpisem). Tato práva může uplatnit osobním podáním žádosti (recepce UCEEB, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, v pracovní dny v době 8:00-16:00).