Jste zde

Fotovoltaické systémy

Laboratoř fotovoltaických (FV) systémů a energetiky se skládá ze dvou částí.

První část tvoří experimentální pracoviště vybavené přístroji pro testování provozu různých typů FV systémů a vývoj nových komponent a systémových řešení. Velký důraz je kladen na provoz systému jako celku, jeho reálné provozní podmínky, schopnosti řízení a monitoringu.

Druhou částí je Laboratoř fotovoltaických měničů, která náleží pod akreditovanou Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS) na ČVUT FEL.

Více informací:

Ing. Petr Wolf, Ph.D.
+420 224 356 751
fotovoltaika [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

  • Simulátor FV pole s maximálním výkonem 20 kW (1000 V / 20 A) schopný staticky i dynamicky simulovat elektrický výkon FV modulů dle nastavených provozních podmínek (intenzita záření, teplota, stínění)

  • Přesný analyzátor výkonu ZIMMER LMG 670 pro měření a záznam elektrických veličin

  • Sestava tří programovatelných zátěží ZSAC pro zatěžování proudem AC i DC o výkonu až 5,2 kW

  • Experimentální FV pole o výkonu 2,5 kWp a sestava pro ověřování chování hybridních systémů v reálných podmínkách

Hlavní aktivity laboratoře

  • Analýza chování, sběr dat a predikce výnosů FV systémů

  • Analýza a monitoring chování hybridních FV systémů

  • Návrhy FV systémů pro mobilní aplikace

  • Testování FV měničů

Reference

Kontakty