Jste zde

Energetická laboratoř LORCA

Vývoj technologií v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla

Laboratoř organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA) je zaměřena především na vývoj a testování prototypů zařízení na principu organického Rankinova cyklu (ORC), jejich komponent a optimalizaci vedoucí k produkci konkurenceschopných řešení na trh. Jsou sledovány dva směry využití – recyklace odpadního tepla v průmyslu a kombinovaná výroba elektřiny a tepla nízkých výkonů.

Více informací:

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
+420 723 552 340
lorca [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Vedení projektů spojených s návrhem, vývojem a testování prototypu jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na principu ORC pro průmyslové využití

 • Vývoj a testování zařízení pro využití odpadního tepla z průmyslových procesů

 • Vývoj a testování a nových typů expandérů optimalizace komponent pro ORC zařízení

 • Inovace zařízení s kombinovanými tepelnými oběhy

Přístrojové vybavení

 • Simulátor odpadního tepla

 • Analyzátor spalin Testo

 • Zařízení pro testování ORC komponent

 • Mikroturbína Capstone C30

Mikroelektrárna WAVE

 • Tepelný výkon: 50 kW;
  elektrický výkon: 1,5 kW

Simulátor odpadního tepla

 • Výkon: 50-150 kW;
  teplota: 250-450°C

Parametry jednotky MT

 • Využití odpadního tepla;
  elektrický výkon: 5 kW

Kontakty