Jste zde

Developeři, majitelé a správci budov

  • Poradenství v předprojektové fázi

Radíme v oblasti komplexního navrhování energeticky efektivních budov od ideového návrhu, přes architektonické a stavební řešení po vhodné použití technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a volbu zdrojů energie.

  • Posuzování projektů a realizací

Posuzujeme developerské projekty a projekty rekonstrukcí budov pro ověření vhodnosti projekčního řešení, dosažení potenciálu úspor, energetické efektivity projekčního řešení a kontrolu následné realizace. Vypracováváme energetické analýzy pokročilými simulačními metodami s vazbou na investiční a provozní úspory komplexních technických systémů budov (vytápění, větrání, chlazení) a zdrojů energie (konvenční, obnovitelné, mikrokogenerace).

  • Dlouhodobé monitorování budov

Dlouhodobě sledujeme provoz budov, jejich funkčnost a hodnotíme energetickou efektivitu technických systémů.

  • Optimalizace provozů budov

Díky pokročilým energetickým simulacím s využitím inovativních systémů měření a regulace analyzujeme a následně optimalizujeme provoz budov.

  • Kvalitní prostředí v budovách

Umíme komplexně posoudit a optimalizovat prostředí v budovách prostřednictvím moderních měřících systémů a počítačových simulací při optimální spotřebě energie. Nabízíme součinnost při vývoji speciálních pracovních prostředí (zátěžová pracoviště, čisté prostory, aj.) a integraci nástrojů podpory zdraví a bezpečnosti.

  • Integrace nástrojů podpory zdraví a bezpečnosti

Nabízíme konzultace a zpracování návrhů systému podpory zdraví či sběru medicínských nebo biologických dat. Uplatnění v pečovatelských domech, nemocnicích, klinikách, špičkovém kancelářském prostředí, školách apod. Dále integraci nástrojů pro sběr medicínských dat do inteligentních domácností a obohacení chytrých systémů o biologickou zpětnou vazbu. Pro potřeby bezpečnosti či řešení krizových situací nabízíme návrh systémů online monitoringu pohybu osob s možností sledování základních životních funkcí. Využití může být u terénních pracovníků, oddělení nemocnic či sledovaných provozech v průmyslu.

  • Hodnocení a certifikace budov

Vypracováváme komplexní hodnocení výstavby, provozu a demolice budov jako podklad pro certifikaci v některém ze systémů - LEED, BREAM, DGNB - nebo v certifikaci v původním českém systému SBToolCZ.

  • Poradenství

Nabízíme rešerše, přednášky a poradenství v oblasti trendů energeticky efektivní výstavby, využití obnovitelných zdrojů energie a inteligentních systémů regulace.