Jste zde

Atraktivní obec – Vzdělávací aktivity pro plánování veřejných prostranství

Věnovat se plánování a proměně veřejných prostranství se obcím vyplatí, protože:
 • jsou jejich nejviditelnější vizitkou a symbolem,
 • jejich podoba má dopad na místní ekonomiku,
 • mají přímý vliv na kvalitu života a spokojenost obyvatel.
Při plánování a proměně veřejných prostranství mohou představitelé obcí narazit na mnohá úskalí od nedostatečného důrazu na kvalitu zadání studie přes časovou náročnost procesu až po nedostatek odborných i personálních kapacit. Proto tým ČVUT UCEEB, který zpracoval Metodiku plánování veřejných prostranství malých obcí, nabízí představitelům obcí služby, které přispějí ke vzniku hodnotného veřejného prostranství a které jim ulehčí práci.

Vzdělávací aktivity pro plánování veřejných prostranství

Smyslem vzdělávacích aktivit je představitelům obcí zprostředkovat, proč je důležité věnovat se veřejným prostranstvím, jak k plánování jejich proměny přistupovat, koho k procesu přizvat, na koho se obrátit a co s nimi probírat. To jim umožní se informovaně rozhodovat a stát se rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky i úřady při plánování veřejných prostranství.

Zapojení veřejnosti do procesu proměny veřejných prostranství

Veřejná prostranství jsou vlastně obývacími pokoji měst i obcí, ve kterých většina místních tráví každodenně alespoň nějaký čas, a proto by měla všem dobře sloužit. V zájmu vedení je tak vytvářet atraktivní veřejná prostranství pro své obyvatele. Atraktivní nejen ve smyslu estetiky architektonického ztvárnění, ale zejména vytvoření příjemného prostoru, který bude v prvé řadě naplňovat potřeby jejich budoucích uživatelů, tedy místních obyvatel. Proto je důležité zapojení místních obyvatel, zástupců a členů spolků, organizací i podniků (nejen) při přípravě zadání studie. Nabízíme několik variant zapojení veřejnosti ve fázi přípravy zadání studie.

Workshop

 

Tour

Tříhodinové setkání pro 3-5 zástupců jedné nebo různých obcí pod vedením urbanistky a socioložky. Setkání se bude konat v dané obci či v jedné z těch, jejíž zástupce se workshopu zúčastní.   Celodenní setkání pro 3-5 zástupců různých obcí pod vedením urbanistky a socioložky. Během setkání bude společně navštívena každá z obcí, jejichž představitelé se tour zúčastní.
Pro koho se účast na workshopu hodí?   Pro koho se účast na tour hodí?
Pro každého, kdo se chce věnovat proměně veřejných prostranství v obci, protože vnímá určité možnosti ke zlepšení, ale neví kde začít.   Pro každého, kdo se chce věnovat proměně veřejného prostranství v obci a zároveň již chce mít v ruce odborný dokument, který bude moci prezentovat svým kolegům ze zastupitelstva a přesvědčit je o dalším směřování.
Co vás čeká?   Co vás čeká?
 • Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí jejími autorkami.
 • Urbanistkou vedené společné hodnocení vybraného veřejného prostranství v obci, kde se bude workshop konat.
 • Sdílení zkušeností z proměny veřejného prostranství a zapojení veřejnosti od dalších představitelů obcí i odborníků.
 
 • Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí přímo jejími autorkami.
 • Urbanistkou vedené společné hodnocení vybraného veřejného prostranství ve všech obcích, jejichž představitelé se tour budou účastnit.
 • Sdílení zkušeností z proměny veřejného prostranství a zapojení veřejnosti od dalších představitelů obcí i odborníků.
Co získáte?   Co získáte?
 • Přehled v problematice proměny veřejných prostranství
 • Tipy na zlepšení veřejného prostranství demonstrované na praktických příkladech
 • Doporučení k zapojení veřejnosti do proměny nejen veřejného prostranství
 
 • Přehled v problematice proměny veřejných prostranství
 • Tipy na zlepšení veřejného prostranství demonstrované na praktických příkladech
 • Doporučení na míru k zapojení veřejnosti do proměny nejen veřejného prostranství
 • Brožuru ze společného setkání, která bude shrnovat základní tipy a doporučení, analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí (tzv. SWOT analýza) jednotlivých veřejných prostranství, které byly navštíveny, a inspirativní příklady dobré praxe"

25 000 Kč

 

55 000 Kč

V případě zájmu o vzdělávací aktivity kontaktujte Ing. arch. Martinu Sýkorovou na e-mailové adrese martina [dot] sykorova [at] cvut [dot] cz.