Jste zde

Zahájen provoz naší nové kogenerační jednotky

01.02.2021

V buštěhradském areálu ČVUT UCEEB zahájila dlouhodobý zkušební provoz kogenerační jednotka WAVE 120 na dřevní štěpku, která pokrývá potřebu tepla na vytápění a ohřev teplé vody v hlavní budově. Ta již díky tomu není závislá na externích dodávkách plynu, ale plně si vystačí s lokálně dostupnou dřevní biomasou.

Jednotka kromě tepla navíc vyrábí prostřednictvím organického Rankinova cyklu (ORC) elektrickou energii, kterou dodává do sítě hlavní budovy ČVUT UCEEB pro pohon spotřebičů a experimentálních zařízení. Jedná se tedy v podstatě o plně automatický kotel na dřevní štěpku, který si svou vlastní potřebu elektřiny pokryje pomocí tepelného oběhu a navíc přebytky dodává do lokální sítě, zatímco jiné kotle elektřinu pro svůj provoz potřebují externí dodávky ze sítě.

Kogenerační jednotka na podzim roku 2020 obdržela certifikaci Ekodesign a je tak připravena jak po technické, tak legislativní stránce na komerční instalace ve všech členských státech EU.

Více informací k tématu naleznete v samostatné prezentaci.

Vývoj Kogenerační jednotky WAVE 120 podpořila Technologická agentura České republiky v rámci projektu TK01020061 Kogenerační ORC jednotka o tepelném výkonu 120 kW na dřevní štěpku v kontejnerovém provedení.