Jste zde

V mezinárodních projektech se uplatní i 3D tisk turbín

25.01.2021

Výzkumníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Centra kompetence pro kogenerační technologie na OTH Amberg-Weiden společně vyvíjejí malé turboexpandéry pro systémy pro kogeneraci z biomasy či využití odpadního tepla na principu organického Rankinova oběhu (ORC). Spolupracovat budou dál i v příštích letech na novém projektu pro Německé spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.

Dosavadní spolupráce se zaměřovala na možnosti výroby cenově dostupných turboexpandérů pro aplikace v decentralizované energetice pomocí 3D tisku z moderních plastů. Tento přístup je perspektivní, protože organické pracovní látky se často v ORC systémech vypařují na výrazně nižších teplotách než pára ve velkých elektrárnách. Bavorsko-český tým problematiku zkoumá z teoretické i praktické stránky s cílem rozšířit využití odpadního tepla a zlepšit tím energetickou účinnost v průmyslu.

V rámci pravidelných setkání členové týmu probírali různé koncepty turbín a ty nejperspektivnější detailněji propočítali, navrhli a vyrobili pomocí jak plastového, tak částečně i kovového 3D tisku. Vyvinuté experimentální turboexpandéry poté v řadě konfigurací otestovali v laboratoři pro stlačený vzduch a jím hnané technologie na OTH Amberg-Weiden. V rámci analýz a vyhodnocení byly otestovány a porovnány různé materiály a technologie 3D tisku.

Výsledky společného výzkumu byly odborné veřejnosti prezentovány a publikovány v mezinárodních odborných časopisech a na konferencích. Nyní spolupráce pokračuje v rámci nového projektu DEXPAND financovaného z Norských fondů, na němž se vybraní výzkumníci z OTH Amberg-Weiden podílejí spolu s ČVUT, NTNU, SINTEF Energy v Trondheimu a průmyslovým partnerem GT Progres s.r.o.

Na základě výborné spolupráce byl zahájen v rámci výzvy Klimatické iniciativy pro EU také další společný projekt mezi ČVUT UCEEB a OTH Amberg-Weiden nazvaný „Energy Efficiency Network – a cross-border energy consultant training“, který je financován Německým spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost. Ten si klade za cíl zkusit v ČR aplikovat myšlenku sítí organizací pro energetické úspory na základě dobré praxe z Bavorska, přičemž Centrum kompetence pro kogeneraci při OTH několik takových sítí vede.