Jste zde

Stíníme efektivně

24.02.2022

V současnosti je jedním z klíčových aspektů energetické efektivity budov správné stínění přímého slunečního záření. ČVUT UCEEB se proto ve spolupráci se společností ZEBR v rámci svého výzkumu zabývá novými možnostmi v této oblasti.

Společné projekty Exteriérový zastiňovací systém s integrovanými funkcemi pro střešní okna (již ukončen) a Pokročilé zastiňovací systémy pro budovy (běžící) jsou zaměřeny na maximální využití potenciálu stínicího systému. Toho je docíleno například integrací fotovoltaických článků, aby bylo možné efektivně využít ve formě elektřiny sluneční energii, která je běžně pouze odstíněna.

Dalším společným jmenovatelem obou zmíněných projektů je optimalizace tvaru stínicích lamel a jejich řízení s cílem dosáhnout co nejvyššího tepelného komfortu v interiéru při současné maximalizované produkci elektrické energie. Smyslem optimalizačních procesů je také zlepšení optických podmínek v interiéru díky zastínění přesvětlených oblastí v blízkosti oken a směřování světla pomocí odrazů do vzdálenějších částí místností.

Zásadním rozdílem mezi projekty je oblast použití systémů vyvíjených v jejich rámci, a tím i okrajové podmínky pro optimalizace a související technická úskalí. Zatímco název prvního projektu napovídá, že se jedná o stínicí zařízení pro okna (často menších rozměrů) ve skloněné rovině, a tím pádem více vystavená přímému slunečnímu záření v době jeho maxima, druhý jmenovaný projekt se zaměřuje na velké prosklené plochy administrativních a veřejných budov.

Projekt Exteriérový zastiňovací systém s integrovanými funkcemi pro střešní okna byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu GAMA. Projekt Pokročilé zastiňovací systémy pro budovy byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.