Jste zde

Pilotní síť energetické účinnosti zahájila činnost

23.02.2022

Po vzoru německých sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás. První setkání jejích členů proběhlo na začátku února 2022 v sídle Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze. Sešlo se celkem 12 starostů, starostek, zastupitelů a pracovníků úřadů měst a obcí z celé ČR. Spojovalo je jediné téma – jak efektivně hospodařit s energií.

V síti jsou zastoupeny menší obce a města, jako jsou Bělá nad Radbuzou, Pilníkov, Sázava, Týnec nad Sázavou, Jílové u Prahy, Bystřice, Letohrad či Mníšek pod Brdy, ale i statutární města jako Kladno, Karviná či Děčín. Různé jsou i problémy, před kterými každé z nich stojí. Díky síti energetické účinnosti, jejíž činnost bude v tomto roce hrazena z fondu EUKI (Evropská iniciativa na ochranu klimatu), bude mít každý z účastníků zajištěnou podporu týmu odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, kteří pomohou městům a obcím s identifikací vhodných opatření pro úsporu energie a vypracováním krátkého posudku, jehož závěrem bude doporučení opatření k realizaci. Tento dokument bude dále sloužit jako podkladový materiál pro následující studii proveditelnosti předcházející jeho uskutečnění.

Cílem prvního setkání bylo seznámit se a ujasnit si očekávání. Mluvilo se o problémech se shromažďováním dat o spotřebě, o jejich dalším využití, o chybějících energetických manažerech a legislativě upravující činnost energetických komunit, ale také o velkých plánech do budoucna v oblasti FVE a komunitní energetiky. Řeč byla také o zavádění energetického managementu (EM). Jeho důležitost na setkání zdůrazňoval i Jakub Maščuch z ČVUT UCEEB: „Je dokázáno na řadě studií, že už samotné zavedení EM ušetří 5–20 % nákladů na energie jen proto, že si zaměstnanci dávají pozor, kolik energie spotřebovávají“ a dodal: „EM je však především o sledování a o „překládání“ informací o dění v energetice obecních objektů do jazyka zastupitelů a pracovníků úřadu, a to je pro město klíčové.“

Celkově bylo setkání a myšlenka Sítí energetické účinnosti hodnocena kladně jak starosty obcí, které s energetikou začínají, tak i zástupci větších měst. David Škorňa řekl: „Díky zapojení do mezinárodního projektu SPARCS jsme se v Kladně velmi posunuli. Sdílení zkušeností je velkým přínosem“. Josef Wozniak z Karviné ocenil, že nyní už ví, komu zavolat ohledně energetického managementu.

„Je mimořádně důležité se propojovat s místními akčními skupinami, svazy obcí a dalšími iniciativami, tak abychom spojili své síly, dělili se našimi znalostmi a zkušenostmi. To nám umožní se osamostatnit od nadnárodních společností, které logicky sledují jiné cíle,“ připomněla starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis.

Druhé setkání účastníků sítě proběhne v dubnu v jedné ze zapojených obcí, aby si všichni mohli prohlédnout konkrétní energeticky úsporné řešení na místě.