Jste zde

Akreditované zkoušky

Akreditované zkušební laboratoře nabízí zkoušky podle metod ČSN EN ISO/IEC 17025. Provádíme akreditované zkoušky zemin, stavebních materiálů, výrobků, konstrukcí a objektů a měřící difúze radonu a měření hluku.

Přehled akreditovaných zkoušek