Aktuality

Řídíme chod domu podle tržní ceny energie

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT úspěšně vyzkoušelo technologii, která dokáže snížit spotřebu energie i provozní náklady a zároveň pružně reagovat na nabídku a poptávku na trhu s energiemi. Ověřování proběhlo v rodinném domě v...

Stíníme efektivně

V současnosti je jedním z klíčových aspektů energetické efektivity budov správné stínění přímého slunečního záření. ČVUT UCEEB se proto ve spolupráci se společností ZEBR v rámci svého výzkumu zabývá novými možnostmi v této oblasti.

Pilotní síť energetické účinnosti zahájila činnost

Po vzoru německých sítí energetické účinnosti, kterých jen v Bavorsku aktivně funguje téměř 280, vzniká podobná síť nyní i u nás. První setkání jejích členů proběhlo na začátku února 2022 v sídle Univerzitního centra energeticky efektivních budov...

Nanovlákna pomohou sbírat pachové stopy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v rámci nového projektu pracuje na zavádění nejnovějších nanotechnologických postupů, vyvinutých v základním výzkumu v České republice, do kriminalistické praxe při zajišťování pachových stop.

Vybrané projekty