Aktuality

ZAHÁJILI JSME VĚDECKOU SPOLUPRÁCI S PARTNERY Z POLSKA

Members of the Participatory Planning and Design team of CTU UCEEB will run two basic research projects with Polish partners. The collaboration will be launched thanks to their successful application to the international call OPUS 22 LAP announced...

ZJISTILI JSME MOŽNOSTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ PRO SOUSTAVU CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Pro společnost ČEZ Teplárenská provedlo ČVUT UCEEB analýzu, jak nahradit stávající dodávku tepla z parovodu pro soustavu zásobování teplem obce 100% obnovitelným zdrojem kombinujícím kotel na biomasu a velkoplošnou solární tepelnou soustavu.

Řídíme chod domu podle tržní ceny energie

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT úspěšně vyzkoušelo technologii, která dokáže snížit spotřebu energie i provozní náklady a zároveň pružně reagovat na nabídku a poptávku na trhu s energiemi. Ověřování proběhlo v rodinném domě v...

Stíníme efektivně

V současnosti je jedním z klíčových aspektů energetické efektivity budov správné stínění přímého slunečního záření. ČVUT UCEEB se proto ve spolupráci se společností ZEBR v rámci svého výzkumu zabývá novými možnostmi v této oblasti.

Vybrané projekty